الوسم: pump

آلة تعبئة سائل خفيف واحد نوزل كود 451 Out Pump ماركة مهندس منسي

آلة تعبئة سائل خفيف واحد نوزل كود 451 Out Pump ماركة مهندس منسي

<div style=”padding:75% 0 0 0;position:relative;”><iframe src=”https://player.vimeo.com/video/815847680?h=9388a84449&amp;badge=0&amp;autopause=0&amp;player_id=0&amp;app_id=58479″ frameborder=”0″ allow=”autoplay; fullscreen; picture-in-picture” allowfullscreen style=”position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;” title=”آلة تعبئة سائل خفيف واحد نوزل كود 451 out pump ماركة مهندس منسي.mp4″></iframe></div><script

خصومات تصل الى 40 %... قد توجد اخطاء ..اتصل بالمبيعات